Het Is Een Wonderbaarlijk Leven

by Chip Brogden

(Vertaald door Bibi Godschalk)
God is Liefde, Licht en Leven. Dit zijn de meest diepzinnige woorden in de Bijbel. De geschriften van Johannes zijn het schrijven van een man die geestelijk volwassen is. Hij heeft een manier ontdekt waarop hij uitdrukt wat eigenlijk niet uit te drukken is, een manier waarop hij alles wat God is duidelijk maakt. Wij zullen nooit de diepten van deze diepte kunnen doorgronden. Wij zullen nooit het einde ervan kunnen zien.
Ik wil het even over dit Leven hebben. God is al jaren bezig mij over het onderwerp ‘Het Leven’ te onderwijzen, en ik heb al veel over het Leven geschreven en veel over het Leven gesproken. En toch weet ik nauwelijks waar ik het over heb. Ik heb nauwelijks de bovenlaag doorbroken. Vrienden, jullie hebben geen besef wat jullie eigenlijk bezitten! Hetzelfde Leven dat Jezus van de dood heeft doen opstaan, woont in jullie! Het heeft de wereld tot stand gebracht en onderhoudt haar. Dit Leven overwint de zonde, de dood en de hel. Wij hebben dit Leven omdat we de Zoon hebben. Hij die de Zoon heeft, heeft het Leven! (1 Joh. 5:12) HET LEVEN VAN GOD ZELF IS NU VAN JOU!
Broeders en zusters, waarom – en hoe is het mogelijk – dat we dag in, dag uit, week in, week uit, maand in, maand uit, jaar na jaar genoegen nemen met ternauwernood overleven? We ruziën met elkaar, we worden geplaagd door steeds dezelfde zonden, we maken ons druk over dezelfde oude doctrines en tradities, we voeren dezelfde argumenten aan en luisteren naar dezelfde dode oude preken. Wij hebben grotere dingen te bespreken! Beste man, beste vrouw, als Christus in jou is dan ben je gevuld met het LEVEN! En als je jezelf overgeeft aan dat Leven, zal het je omvormen en overweldigen, het zal je zelfzucht overschaduwen, het zal je kneden en vormen tot het beeld van Hem Die jou geroepen heeft! Dat is toch iets geweldigs!
Laat ik je wat over dit Leven vertellen. In mijn eigen Christelijke wandel heb ik meer verslagenheid dan overwinning ondervonden. Maar er is een kentering. Na meer dan twintig jaar als Christen begin ik te beseffen dat permanente tegenslag onmogelijk is omdat Overwinning allesomvattend is. Ik weet nu dat de keuze tussen een overwinnend of verslagen leven totaal onze eigen keuze en besluit is. Als je helemaal in totale overwinning wilt, dan moet je ervoor kiezen. Hoe kan het zo eenvoudig zijn? Omdat het Leven genoeg is. Hét Leven is meer dan genoeg! Overwinning zit binnenin jou; Overwinning heeft een persoonlijkheid. Heb jij de Man ontmoet die Overwinning IS, of wacht je nog op een of andere ervaring? Houd op met zoeken, want Christus is de Overwinning, en Hij woont al in jou als het Leven. Dit Leven zal je dragen wanneer je zelf geen stap meer kunt zetten. Dit Leven zal je woorden laten spreken als je zelf geen woorden meer hebt. Dit Leven zal je inspireren wanneer je omstandigheden je onderdrukken. Vertrouw op dit Leven, rust erin, verlustig je erin, wees blij erin. Praat met jouw Overwinning! “Goede morgen Overwinning, ik dank U dat U de hele dag in mij bent en dat ik van U ben. Uw naam is Jezus en U bent mijn Leven!”
Kun je het inzien? Wil je het inzien? Vraag aan de Heer om je ogen te openen voor het Leven dat van jou is. Ga naar Hem toe en zeg: “Ik heb van dit Leven gehoord, maar ik weet niet precies hoe het werkt en wat ik ermee moet. Laat het mij alstublieft zien, onderwijs mij alstublieft, openbaar dit Leven aan mij.” En Hij is getrouw, Hij zal het doen. Als je dit kunt inzien, als dit zelfs één keer zichtbaar wordt, dan zul je het geheim van het Christelijke Leven ontdekken. Je zult verbaasd je hoofd schudden en denken: “Al die jaren heb ik gedacht dat ik als Christen leefde en eigenlijk verdeed ik mijn tijd met een spelletje ‘Mens Erger Je Niet’. Dit Leven wat aan mij gegeven is, is veel méér, veel groter en meer wonderbaarlijk dan wat ik ooit heb kunnen dromen!”
Hoe zal hij het doen? Hoe zal Hij laten zien dat Zijn Leven genoeg is om alles namens jou te doen? Wel, de volgende keer dat je voelt dat je boos wordt, of dat iemand jou ergert, of er iets mis gaat, of als je het niet meer ziet zitten, dan besluit je om in plaats van te reageren zoals je gewoonlijk doet, op Zijn Leven te vertrouwen. Je doet een stapje terug en kijkt wat er gebeurt. Als je Christen bent dan is het Leven er – het moet alleen de ruimte krijgen. Die dingen die wij als een verzoeking, test of probleem beschouwen zijn juist de middelen die God gebruikt om Zijn Leven, dat Hij binnenin jou geplaatst heeft, te kunnen activeren! Hoe zouden wij anders ons in al onze omstandigheden kunnen verblijden? Hoe zouden wij anders alles als louter vreugde kunnen beschouwen als wij in allerlei verzoekingen komen? Menselijk gesproken is dit onmogelijk! Maar wat bij de mens onmogelijk is, is mogelijk bij God en beschikbaar wanneer wij er op vertrouwen dat Zijn Leven wel kan doen wat wij niet kunnen.
Ik zeg het nog een keer: Overwinning is jouw keuze, en als je deze Levensschat bezit en nog steeds niet als overwinnaar leeft, dan heb je daar zelf voor gekozen. Ik weet dat dit hard klinkt, maar in plaats van boos te worden, besef, dat als je kunt kiezen voor tegenslag, je ook voor Overwinning kunt kiezen! Dat Leven is slapend bij jou aanwezig, het wacht totdat jij Het aanspreekt, het wacht totdat jij Het activeert. Het zal nooit zomaar ongevraagd overnemen, nooit tot actie overgaan totdat jij besluit jezelf over te geven. Geef je aan Het Leven over! Vertrouw op het Leven! Dit is wat het betekent om jouw leven te verliezen opdat je het Leven mag vinden. Heb jij het Leven al gevonden? Je zou kunnen zeggen: “Ja maar dat is het leven van God, niet van mij.” Ja, dat klopt, maar Het is aan jou gegeven (als je Het hebben wilt) want de Wijnstok en de ranken zijn ÉÉN. Als je Het niet hebben wilt dan ligt Het daar slapend, wachtend op de dag en het uur dat je ervoor kiest om Het wel aan te spreken.
Sommige Christenen denken dat zij het juiste boek, of het juiste kerkgenootschap, of de juiste spreker, of de juiste formule, of de juiste conferentie, of het juiste dit of dat nodig hebben, voordat ze overwinnend kunnen leven. Lieve vriend(in), jij hebt al alles wat er nodig is voor een overwinnend Christelijk leven. Dát Leven dat Christus uit de dood deed opstaan, woont in jou! Als Het leven DAT kan, wat houdt jou dan tegen? Wat is er nog méér mogelijk buiten het Leven dat je al bezit?
Hier is een gulden waarheid: Als Hij alles bezit wat JIJ bezit, dan zal jij alles bezitten wat van HEM is. Laat deze waarheid diep in je hart bezinken. Adem het in en uit. Sta toe dat de Heilige Geest dit tot in de poriën van je ziel doordringt en dan is het onmogelijk Zijn vreugde en vrede te ontlopen. Het zal van je af strálen! Je zult beginnen dingen los te laten die je nooit eerder hebt kunnen loslaten.
Bij ieder stukje leven dat je verliest zul je ontdekken hoe Zijn Leven die lege plaats weer opvult. Iedere keer opnieuw. Dit is een geestelijke waarheid, en er zijn geen uitzonderingen op de regel. Denk eens na wat dit betekent. Hoe meer ik aan Hem geef, hoe meer Hij aan mij geeft. Ik ruil mijn leven in voor Zijn Leven. Wat zou je liever hebben? Wil je jouw leven, jou falen, jouw tekortkomingen, jouw frustraties, jouw zonden behouden? Of zou je die liever willen ruilen voor Zijn Leven? Je mag het een óf het ander hebben, maar niet allebei tegelijk.
Het is eigenlijk zo dat wij te bang zijn onszelf helemaal en zonder beperking aan het Leven toe te wijden. Wij willen wel het Leven van de Heer, maar we willen ook graag iets van ons eigen leven behouden, maar zo werkt het niet. We slingeren heen en weer omdat wij nog veel te veel van ons eigen leven vasthouden en eigenlijk alleen op Zijn Leven vertrouwen willen als het heel moeilijk gaat. In een wanhopige situatie werpen wij ons op Hem en zien wij hoe Het Leven ons door de moeilijkheden heen draagt, maar als het weer even beter gaat, nemen wij ons leven weer in eigen handen. Laten wij eens leren om op Zijn Leven te vertrouwen, ieder moment van de dag. Zijn Leven wordt pas in ons effectief wanneer wij bereid zijn alles over te geven. Het zal ons van binnen uit transformeren, vernieuwen, inspireren, kracht geven en onderhouden.
Sta mij toe nog een gulden waarheid met u te delen: wandelen in de Geest en vertrouwen op Zijn leven is een gewoonte. Wanneer je eenmaal ontdekt hebt hoe dit Leven werkt en je een kleine overwinning behaalt over iets waarin je vroeger steeds faalde, ga dan door om dat punt aan Het Leven over te geven, totdat het een natuurlijke reactie wordt. Ga Het Leven dan op andere gebieden toepassen. Maak er een gewoonte van om op Het Leven te vertrouwen; je eigen leven te verliezen om daardoor je Leven te winnen. Er is niet veel waar we op kunnen rekenen in dit leven, maar ik weet één ding zeker: Het Leven faalt nooit!
Nooit zal het Leven van Jezus falen, al wordt het moeilijkste en meest onmogelijke ervan gevraagd. Jij mag misschien falen, maar Hij kan niet falen. Als je dat niet gelooft, kijk dan hoe Jezus zich aan het kruis gedroeg. Er was geen greintje bitterheid, zelfmedelijden, haat of revanche aanwezig. Er was alleen liefde, bewogenheid, vergeving. Denk je echt dat Hij niet genoeg voor jouw probleem zou zijn?
Als wij falen dan is het omdat wij niet vertrouwden dat Zijn Leven genoeg was om ons te dragen. Dit is altijd het geval! Dus wanneer dat gebeurt, vraag om vergeving, en vertrouw weer op Zijn Leven. En net als met enige andere gewoonte, zal het begin moeilijk zijn, maar als je dóórzet dan zal het uiteindelijk moeilijk zijn om anders te doen. Het vertrouwen op Zijn Leven zal dan net zo natuurlijk worden als ademhalen. Je zult er niet meer over hoeven na te denken. En als iemand je dan een compliment geeft en zegt wat een fijne Christen je bent, hoe volwassen, en wat een goed voorbeeld voor iedereen, kun je alleen maar met verootmoediging uit de grond van je hart zeggen: “Nee, niet ik, maar Christus: buiten Hem om ben ik tot niets in staat. Het is God die in mij werkt om Zijn wil te doen en wat Hem behaagt.” Er is geen ruimte voor het vlees om zich te verheerlijken.
Het is geweldig te zien hoe dit in zijn werk gaat. Laten we het voorbeeld van gauw kwaad worden nemen. Hier kunnen we ons allemaal wel in vinden. We zeggen en doen allemaal wel eens dingen waar we later spijt van hebben. Dat is toch een gewoonte? Ik kan vol vertrouwen zeggen dat ik nooit kwaad geworden ben terwijl ik op Het Leven vertrouwde. Aha, maar toch vlieg ik wel eens uit de band…waarom? Omdat ik niet altijd op Het Leven van de Heer vertrouw! Ik kies er voor boos te worden, of depressief, of defensief. Aangezien ik ervoor gekozen heb mijn leven te behouden, verlies ik in die specifieke situatie het Leven van de Heer. Wat ik bedoel is dat ik ervoor gekozen heb mijn eigen woede in de hand te houden. Ik handel dan buiten de Heer om, en dus faal ik.
De volgende keer als je die woede op voelt komen, neem een paar seconden de tijd om het volgende te bidden: “Heer, ik ben nu zo kwaad, dat ik op het punt sta in woede uit te barsten. Ik beleid dat ik mijzelf niet in de hand kan houden. Maar, ik vertrouw op Uw Leven om te doen wat ik niet kan. Aangezien ik zelf niet in staat ben nederig en zachtmoedig te zijn, vertrouw ik erop dat U het voor mij kan doen. Ik vertrouw op Uw Leven in mij.” Maak je dan verder niet druk erover. Komen de gedachten erover weer bij je op denk er dan aan dat je DAT aan Het Leven hebt toevertrouwd, en ga door met de dingen die je moet doen. Zie je, de sleutel tot een overwinnend leven is het besef dat er niets, maar dan ook niets is dat je vanuit jezelf doen kunt. Zolang je nog denkt van wel,zal de Heilige Geest toelaten dat je het in eigen kracht doet zodat je eigen falen je in het gezicht staart!
Maar, als je dit gebed echt meent, en vroeg genoeg bidt (voordat je alle beheer verliest), zal de volgende keer dat je deze persoon tegenkomt er iets binnenin jou gebeuren. Iets dat alleen bovennatuurlijk genoemd kan worden. Misschien voel je zelfs een bewogenheid opkomen. Misschien zal je beginnen te huilen en die persoon om vergeving vragen. Of, misschien ontvang je die vrede, die alle verstand te boven gaat, die je in staat stelt stil te blijven terwijl de ander gemene dingen zegt. Het Leven in jou kan zelfs een effect op de andere persoon hebben. Misschien barsten zij wel in tranen uit en mag jij hen troosten en bemoedigen. Men weet nooit precies hoe Het Leven reageert op de dingen die zich voordoen. Later zul je niet kunnen begrijpen waarom je zo kalm, vol vrede en zachtmoedig hebt kunnen zijn.
Dit soort reactie kan men niet tevoorschijn toveren of fabriceren. Het kan niet worden voorgedaan alsof. Wij kunnen ook niet van tevoren bedenken wat Jezus doen zou en Hem trachten na te doen. Nee, nee, nee, nee, nee! Wij hoeven Zijn Leven niet te kopiëren; wij moeten Zijn Leven aanwezig in ons vertrouwen. Vertrouw erop dat Zijn Leven het volbrengt in ons, door ons en namens ons die het zelf niet kunnen! En ik zal je nog iets vertellen: als Zijn Leven je een keer van zonde kan weerhouden dan kan dat miljoenen keren gebeuren. Hoor toch wat ik zeg: Als Zijn Leven je een keer voor (b.v.) woede heeft kunnen behoeden, dan kun je Zijn Leven vertrouwen voor iedere daaropvolgende keer dat je ermee geconfronteerd wordt, en Hij zal je erdoorheen helpen. Iedere keer opnieuw, zonder uitzondering!
En dit gezegd hebbende, kan ik je verzekeren dat als je Zijn Leven voor je woede kunt vertrouwen, je Zijn Leven voor alles vertrouwen kan. Wat heb je nodig? Ben je bezorgd? Ben je angstig? Ben je bitter? Ben je eenzaam? Zijn Leven is in jou, NU. Hij verlangt ernaar om jou tot een totaal nieuw mens te maken. Hij verlangt ernaar jou opnieuw te vormen tot iets heel anders. Ik dank God dat ik niet hoef te zijn wie ik nu ben, er is hoop voor mij en er is hoop voor jou. Er is hoop voor de slechtste zondaar die er rondloopt, want het gaat er niet om wat die persoon in staat is te doen, maar om Zijn Altoereikendheid!
Nog iets: laat het op dit moment tot je geest doordringen dat Zijn Leven voldoende IS. Als je bij de Heer komt, zeg dan niet: “O Heer, help mij op U te vertrouwen.” Dat helpt niet. Bid: “Heer, ik VERTROUW erop dat Uw Leven in staat is datgene te doen wat ik niet kan.” Als je bidt om hulp voor het vertrouwen in Hem, dan zeg je eigenlijk dat je niet echt ervan overtuigd bent dat Zijn Leven werkelijk tot zoiets in staat is. Als je niet ervan overtuigd bent, vraag dan of God jou wil laten zien hoe Zijn Zoon jouw Leven is. Ga in de Bijbel lezen over het Leven van God, in het bijzonder het evangelie en de brieven van Johannes, en het boek Romeinen, en Éfeze. Geef de Heilige Geest iets om in jou te bewerken. Met deze schriftgedeelten in de hand en in het hart zal je spoedig ervan overtuigd zijn, dat Jezus tot enig iets in staat is. Echt waar! Als Hij, aan het kruis hangend, zijn moordenaars kan vergeven, dan kan Hij ook jouw kleine problemen oplossen. Als de dood, het graf en de hel niet in staat waren Hem eronder te krijgen, zullen jouw problemen niet te veel voor Hem zijn.
Paulus kende lijden en ontberingen en hij schreef, “Wij zijn de besnijdenis, wij aanbidden God naar de Geest en verheugen ons in Jezus Christus, niet roemend in het vlees.” Heb je nog alle vertrouwen in jezelf, dat je het alleen wel aankunt? Probeer het maar. De Heer zal ervoor zorgen dat je keer op keer faalt, maar als je jezelf overgeeft, is Zijn Leven er om jouw leven over te nemen, en dan zal je beseffen dat Zijn juk licht is en Zijn last niet zwaar.
Laten wij vanaf vandaag bidden: “Heer, tot nu toe ben ik bij U gekomen als het laatste redmiddel, maar u hebt mij geleerd geen vertrouwen in mijn vlees te hebben. Vanaf vandaag vertrouw ik op Uw Leven, want ik geloof dat U méér dan genoeg bent, en dat Uw Genade meer dan voldoende is.” Amen.
*(van de vertaler: It’s a Wonderful Life – het woord ‘Wonderful’ heb ik bewust vertaald als wonderbaarlijk, Het Leven baart echt wonderen, en ik vond het meer sprekend dan heerlijk, of geweldig!)

About the Author

CHIP BROGDEN is a best-selling author, teacher, and former pastor. His writings and teachings reach more than 135 nations with a simple, consistent, Christ-centered message focusing on relationship, not religion. Learn more »

ONLINE BIBLE STUDY

You have Successfully Subscribed!