Der Dienst des Füreinander-Dasein

von Chip Brogden Jeder Christ ist zu dem Dienst des Füreinander-Daseins berufen. Wir sollen einander lieben, einander dienen, uns einander unterordnen, einander unterweisen, uns gegenseitig ermutigen und helfen, einander vergeben usw. Dies ist unser geistlicher...

De Roeping van Het Kruis

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) “Wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij volgt, is Mij niet waard (Matteüs 10:38).” Ben jij de Heer Jezus Christus waard? Hoor wat de Heer hier zegt. “Als jij je Kruis niet opneemt en Mij volgt,...

Het Restant Principe – 1

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) DEEL 1 “Daniël was vastbesloten zich aan de reinheidsvoorschriften te houden … (Daniël 1:8a).” We leven in een tijd waarin de Heer met het Restant of Overblijfsel werkt en Overwinnaars opleidt, die Zijn...

De Weg Van Kaïn

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) “Wee hun! Ze gaan de weg van Kaïn…” (Judas 11) Vanaf het begin van de geschreven geschiedenis zien we dat er twee wegen zijn, twee principes betreffende de relatie met de Heer. Er is de weg van Kaïn en...

Die Gefangenen des Herrn

von Chip Brogden “Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst wohin du wolltest; wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst.”...