Drie Vijanden

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) “Zij hebben hem [de draak] dankzij het bloed van het Lam, en dankzij hun Getuigenis overwonnen. Zij waren niet aan het leven gehecht en hebben hun dood aanvaard (Openbaring 12:11).” Hoeveel Christenen zouden...

Verdrinken in de ‘Zelf Zee’

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) Watchman Nee vertelt een verhaal over zijn tijd als Christen leider in Communistisch China. Een groep Christen broeders waren bij elkaar om te gaan zwemmen in een van de vele rivieren die daar zijn. Aangezien de meeste...

Omgaan Met Moeilijkheden

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) “Ze trokken door tot Frygië en de landstreek Galatië, omdat ze door de Heilige Geest werden verhinderd Gods woord tot in Azië te verkondigen. Toen ze bij de grens van Mysië kwamen, wilde ze doorreizen naar...

De Verborgen Wijsheid

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) “Waar wij over spreken is Gods verborgen en geheime wijsheid, een wijsheid waarover God vóór alle tijden besloten heeft dat wij door haar zouden delen in Zijn luister.” ( 1 Kor. 2:7a) Stress, depressie,...

De Wijsheid van de Farizeërs

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) “Deze Man is niet van God, want Hij houdt de Sabbat niet” (Johannes 9:16). “Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden” (Romans 1:22). Ik heb al eens eerder gesteld dat de meeste kerken...

ONLINE BIBLE STUDY

You have Successfully Subscribed!