El Ave Cantora Y La Flor

(traducción de Miguel Gonzalez) En una tierra no muy lejana vivía una pájara cantora. Por su apariencia exterior, esta ave cantora no era diferente de las demás. Tenía plumas azules, el pecho blanco, y una cola amarilla. ¡Pero ella tenía además un don especial! Su don...

De Crisis Van Een Christusloos Christenzijn

(Vertaald door Bibi Godschalk) “Volg de weg van Jezus Christus, nu u Hem als uw Heer aanvaard heb. Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en die zich richten op de machten van de...

Hedendaagse Kerkelijkheid

(Vertaald door Bibi Godschalk) Het is altijd nodig een onderscheid te maken tussen de onzichtbare, universele, geestelijke Kerk van de Heer, (de Ecclesia) en de religieuze organisatie zonder winstbejag, die samenkomt in een gebouw met (of zonder) kerktoren. Het...

De Kracht Van Het Zien

(Vertaald door Bibi Godschalk) “Toen de bediende van Elisa de volgende morgen opstond en naar buiten kwam, zag hij dat de stad omsingeld was door een leger met strijdwagens en paarden. ‘Wat moeten we beginnen heer?’ riep hij uit. Zijn meester...

De Heer Jezus Christus Aandoen

(Vertaald door Bibi Godschalk) Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt. (Romeinen 13:14) We hebben al eerder gesproken over het verschil tussen het Leven van de Heer ontvangen en de Heer als ons leven...